Hjem

Pust! Du lever.

Lengter du etter mer ro og stødighet i hverdagen?

Bli med på avspenning, meditasjon, te og samtale. Velkommen til fellesskap og veiledning i oppmerksomt nærvær.

Gratis Plum Village online-retreat 25.-29. mars

Tidsskriftet “Lion’s Roar” arrangerer et 5-dagers online-kurs, nesten et retreat, med munker og nonner fra Plum Village. Formen kalles “Summit” og består av opptak av foredrag, meditasjoner osv fra 9 ulike lærere. Opptakene ble gjort for en stund siden. Dette kan være en kjærkommen påminnelse om at praksisen handler om mer enn hva nyhetene er fulle av og kan gi styrke til å takle utfordringene man står i — frykt eller annet. For mer info og registrering, se kalenderen. Arrangementet er gratis, men registrering medfører at man havner på adresselista til det tverr-buddhistiske tidsskriftet Lion’s Roar og mottar deres post (det kan man siden melde seg av). Man kan se opptakene når man selv vil hver av dagene fra kl.14 norsk tid.

I disse tider hvor vi er svært mye hjemme kan dette gjøres til et retreat, enten som alenepraksis eller f.eks. ved at noen administrerer en daglig online samtalegruppe for dem som er påmeldt i Norge (er du villig til å bidra, kontakt Eevi eevi@online.no ).

Se kalenderen for mer info og lenke.

For andre tips om praksis, se
https://thichnhathanhfoundation.org/blog/practiceresources

Aktuelt

Alle aktiviteter innstilt ihvertfall til 26/3

Etter de siste anbefalinger og bestemmelser fra myndighetene 12/3, innstiller Drivende skyer alle arrangementer fremover ihvertfall til g med 26/3.

Vi sender gode ønsker til folk i hele verden som i disse tider møter lidelse og vanskeligheter, og ser frem til å møtes igjen som et større fellesskap snart. Vi oppmuntrer dem som vil til å fortsette å praktisere sammen virtuelt, ved at vi sitter hjemme hos oss selv på tirsdager — samtidig, der vi bor. For å være med på dette, start kl.18.00.
For noen kan det passe å ta en sittemeditasjonsøkt til ca. 18.25. Andre kan ønske å legge til gåmeditasjon og en sitteøkt til, og avslutte rundt 19.30. For dem av oss som er i karantene kan også virtuell sitting sammen være fint på torsdager kl.9.30-11.30. Andre har kanskje ikke kapasitet til å sitte nå. Hvis noen ønsker praksisveiledning fra Eevi, send henne sms på 41766340 for å avtale en telefonprat.

Er du en av dem som jobber ekstra mye for å dekke opp for andre som må være hjemme; takk! Og husk å ta pauser, utsette noe av arbeidet, og generelt få hvile nok til å kunne fortsette over tid. Å ta godt vare på deg selv er ditt beste bidrag til fellesskapet.

Måtte vi alle benytte anledningen til å bli mer opplyst om vår felles menneskelighet og vår og jordas sårbarhet, og ikke la situasjonen nære vår frykt og diskriminering men heller medfølelse og toleranse.

Gå sakte for klimaet

Ungdomsgruppa “Wake Up” og “Drivende skyer” inviterer til
å gå sakte for klimaet
fra Nationalteateret til Stortinget hver fredag, med enkelte unntak.
Sjekk Facebooksiden “Wake up Oslo” eller kontakt Linda mob 920 15 730
Tid: fra kl 11.30 til litt over 12.
Velkommen

Praksis i nære relasjoner

Vi ønsker å invitere til en oppmerksomhetsdag søndag 16. februar kl. 11-15 med praksis i nære relasjoner som tema. Av plasshensyn vil det kun være rom for et begrenset antall deltagere. Påmelding til Kenneth Kreppen kenneth.kreppen@gmail.com / 41334267

Deltakelse og introduksjonskurs

Vi inviterer nye til introduksjonskurs to ganger i  vårsemesteret. Vi påminner  interesserte om at deltakelse på introduksjonskurs er obligatorisk før deltakelse på kveldsmeditasjoner. Det er for å ha en solid kjerne av deltakere. Erfarne deltakere er også velkommen på kurset! Se kalenderen for informasjon om høstens introkurs. Hvert kurs har tre samlinger, som starter hhv. 31. januar og 24. april 2010.

Formiddagsmøter på torsdager ligger ikke i kalenderen.

Torsdagsgruppen avtaler hver gang om de møtes uken etter eller om fjorten dager.

Mer informasjon finner du her

Drivende Skyer-sangha har profil på SoundCloud

Vi har opprettet en profil på Sound Cloud hvor vi i fremtiden vil laste opp dharma talks, guidet meditasjon, og mye mer! Se profilen på Drivende Skyer’s soundcloud-profil og hør et spor fra Svein Myreng og Preben Olram sitt album Avspenning og Meditasjon.


Å utvikle dypere ro og økt innsikt

Når det skjer mer enn vi komfortabelt kan fordøye, opplever mange god hjelp i å ta det litt mer med ro. Stoppe opp mer enn før. Leve litt enklere, utsette ting som kan utsettes. Ha lavere forventninger til en selv og andre. Det kan være nærende å ta seg tid til å se skjønnheten i en blomst eller glede seg over barn som leker. En venns nærvær. Den blå himmelen. En bussjåførs vennlighet.

I meditasjonsgruppene øver vi på å stoppe opp og ta inn både det fine i hverdagen og å orke smerten inni oss. Vi trener på oppmerksomt nærvær for oss selv, slik at vi kan være der for andre. Alle som vil øve på dette, eller bare lære noen måter å ta små pauser på, er velkomne.
Les mer…


Bøker om dharma

Bokbind "Levende Buddha, levende Kristus" av Thich Nhat Hanh

“Levende Buddha, levende Kristus”
av Thich Nhat Hanh
Oversatt av: Myreng, Svein

Bokbind "Øyeblikkets under" av Thich Nhat Hanh

“Øyeblikkets under”
Thich Nhat Hanh
Oversatt av: Myreng, Svein og Kobbevik, Per Arne

Dharmagruppa bøker og lydbok tilgjengelig i Deichmanske bibliotek.