Archive | Artikler

Tenking

av Frode Rathe Lenge trodde jeg at det var kun en, naturgitt universell måte å tenke på – nemlig logisk, og at Aristoteles og Hegel bare hadde påvist, kartlagt og satt merkelapper på tenkningens ”naturlover”. Men så sier buddhister at kropp og sinn er samme sak – det er jo ulogisk! Og da atomfysikerne i […]

Continue Reading

Møter med zenmesteren Thich Nhat Hanh

av Svein Myreng Den vietnamesiske zen-mesteren, dikteren og fredsaktivisten Thich Nhat Hanh, er en kjent person i USA og det meste av Europa, om enn ikke i Norge. Han er en av hovedmennene bak UNESCOs «Manifest 2000», en fredserklæring som til nå er undertegnet av mer enn 75 millioner mennesker, og en elsket meditasjonslærer. Etterhvert […]

Continue Reading

Essensen av Buddha-dharma

av Svein Myreng Det kanskje viktigste av Gautama Buddhas foredrag begynner slik: «Det finnes en direkte vei til å foredle levende vesener, til å overvinne sorg og klage, til å gjøre slutt på smerte og tungsinn, til å finne den rette metoden og til selv å erfare nirvana. Det er oppmerksomhetens grunnlag.» 1) Dette sitatet […]

Continue Reading

Lytting og kommunikasjon

av Eveline Beumkes Foredrag fra Dharmagruppas høstretreat 2005 Siden regnet synger hele tiden, synes jeg vi skal begynne med å slutte oss til det og synge oss inn i dagen. Inn – ut dypt – langsomt rolig – vel smiler – gir slipp øyeblikket nå – vidunderlig Det har gått opp for meg at det […]

Continue Reading

Zen, innsiktsmeditasjon og Acem-meditasjon

av Svein Myreng Acem er den største og synligste av organisasjonene som lærer bort meditasjon i Norge. I Drivende skyers sangha har vi etterhvert møtt mange medlemmer eller kursdeltakere som har bakgrunn i Acem. Det har derfor blitt viktig å tenke over likheter og forskjeller mellom vårt perspektiv på meditasjon og Acems perspektiv. Dette er […]

Continue Reading

Finn roen!

av Eevi Beck Mediter daglig og oppdag at du får mer ro over resten av dagen. For folk som opplever hverdagen som travel, kan det være vanskelig å forestille seg at livet blir bedre ved å legge til enda en ting. Men erfaringen til de fleste som mediterer jevnlig, er at det er vel verdt […]

Continue Reading

Tro og tvil – et møte med buddhismen

Av Anne Smehaugen Å stille spørsmål er en oppdagelsesreise som tar det første skrittet ut i mørket. Å stille spørsmål avdekker våre begrensninger og trangen til å gå bortenfor dem. En sommerdag i min barndom står klart i min hukommelse: Jeg sitter under et tre i hagen – helt alene – ingen vet at jeg […]

Continue Reading

Buddhismen og lykken

av Svein Myreng For oss som praktiserer etter Buddhas lære og er i kontakt med munker, nonner og andre erfarne utøvere av denne læren, er det vanskelig å få det personlige inntrykket til å stemme med de heller dystre beskrivelsene til mange religionshistorikere. Buddhistiske lærere som Thich Nhat Hanh, Dalai Lama og mange andre kjennetegnes […]

Continue Reading
svein_sommeren2007

Minneord

Stifter og leder av gruppen, Svein Myreng døde 16. april 2007. Svein Myreng 04.10.59 – 16.04.07. Svein var Dharmagruppas leder fra tidlig på 90-tallet til sin død 16. april -07. Han led av medfødt hjertefeil, og ble på 90-tallet operert av spesialister i Boston, USA. I midten av april 2007 dro han tilbake for en […]

Continue Reading