Archive | Litteratur

De fjorten øvelsene til Interværeordenen

Første øvelse: Åpenhet Fanatisme og intoleranse skaper lidelse. Når vi ser dette, vil vi ikke tilbe eller være bundet til doktriner, teorier eller ideologier, selv ikke buddhistiske. Buddhistiske læresetninger er redskaper til å lære å se dypt og utvikle forståelse og medfølelse. De er ikke doktriner å kjempe, drepe eller dø for. Annen øvelse: Å […]

Continue Reading

De fem oppmerksomhetøvelsene

Etikk i buddhismen bygger på medfølelse: vår evne til å la oss berøre av andres (og vår egen) smerte og ønske å gjøre noe for å lindre den. I tillegg er etikk et spørsmål om trening. Å leve med integritet og hensyn til alles beste er noe som kan øves opp, og det blir lettere […]

Continue Reading

Pust og meditasjon

av Svein Myreng Å være oppmerksom på pusten er den viktigste meditasjonsmetoden Buddha lærte bort til sine elever. I buddhismens 2500 år lange historie har denne meditasjonsmetoden vist seg å være meget holdbar, og utallige er de som har funnet sinnsro og dype innsikter gjennom denne metoden. Både innenfor zen-meditasjon, innsiktsmeditasjon (vipassana) og oppmerksomhetstrening (satipatthana) […]

Continue Reading

Om interværeordenen

Intervære-ordenen I 1966 stiftet Thich Nhat Hanh Intervære-ordenen (Tiep Hien) i Vietnam. Han så for seg en orden hvor nonner, munker og lekfolk kunne praktisere dharma på like fot – og hvor grunnlaget kunne bli lagt for en ny, frisk måte å nærme seg Buddhas lære på. Etterhvert har ordenen fått hundrevis av medlemmer, fra […]

Continue Reading