Om interværeordenen

Intervære-ordenen

I 1966 stiftet Thich Nhat Hanh Intervære-ordenen (Tiep Hien) i Vietnam. Han så for seg en orden hvor nonner, munker og lekfolk kunne praktisere dharma på like fot – og hvor grunnlaget kunne bli lagt for en ny, frisk måte å nærme seg Buddhas lære på. Etterhvert har ordenen fått hundrevis av medlemmer, fra Vietnam og India i sør og til Canada og Norge i nord.

Ordenen består av to deler: det utvidete fellesskap, som er alle som studerer og anvender de 14 øvelsene, og kjernefellesskapet, som består av folk som har forpliktet seg klarere i forhold til de 14 øvelsene, og som dessuten går inn for å ha minst 60 oppmerksomhetsdager i året og hjelpe til med å drive en lokal sangha. Nye medlemmer går gjennom en treningsperiode på rundt ett år.

De 14 øvelsene er essensen i ordenen, det viktigste redskapet vi har. Det er viktig å ikke se på dem som regler, men som en veiledning i å leve livet på en god måte. I noen perioder er det kanskje én av øvelsene som taler spesielt til oss; senere kan det være at en annen er viktigere. Kunsten er å kjenne dem så godt at vi kan hente dem fram og speile våre handlinger mot dem i forskjellige situasjoner.

Kjernefellesskapet består imidlertid av folk som har mottatt de 14 øvelsene for ordenen, dvs forpliktet seg på å la seg påvirke av disse, støtte en sangha (meditasjonsfellesskap), og å delta aktivt på retreater, meditasjonskvelder osv. Det er medlemmene i kjernefellesskapet som vanligvis omtales som medlemmer i interværeordenen, selv om alle som er med og praktiserer etter Thich Nhat Hanhs lære egentlig ses som å være med i fellesskapet. Å lese øvelsene sammen og samtale om dem er derfor den viktigste aktiviteten. Alle som ønsker å la seg inspirere av disse betraktes som del av den utvidede ordenen. Vi som har formelt mottatt de 14 øvelsene i en seremoni har imidlertid på tatt oss en større forpliktelse. Vi har en brun jakke som symboliserer øvelsene.

De som ønsker å bli med i kjernefellesskapet kan, etter å ha praktisert med de 5 øvelsene i minst et år, be om å bli aspiranter. Aspiranter får en mentor.

Hvorfor interværeordenen?

Vi som har mottatt de 14 øvelsene skal tilrettelegge for å utvikle andres og vår egen praksis. Dette kan innebære å bidra til å holde regelmessige møter i meditasjonsgruppene, arrangere retreater, og/eller gi veiledning gjennom samtale med folk som ønsker det.

Vi skal dessuten være et bindeledd mellom praksisen som formidles av Thich Nhat Hanh og fellesskapet i Plommegrenda på den ene siden, og det vi gjør her i Norge på den andre. (Dette inkluderer å sørge for at folk som ønsker å reise dit får informasjon om det.)

Hva betyr “intervære”?

Intervære er et ord som Thich Nhat Hanh har konstruert for å uttrykke en av buddhismens grunnsyn: At alt henger sammen. I dette tilfellet er det særlig at vi mennesker er vevet inni hverandres liv som er i fokus. Mitt smil kan glede deg; mitt sinne kan gjøre deg redd. Er jeg tung til sinns, kan en vennlig handling fra en fremmed lysne dagen for meg. Når jeg gir deg en gave, gir jeg meg selv en gave.

Svein Myreng uttrykte et slikt fellesskap om praksis i diktet “Tårer”:

Dine tårer i mine øyne
Mine tårer i dine øyne
på denne stien hvor sorg &
glede smelter sammen – fantastisk!
Hver regndråpe gjør bladet grønnere.

Ditt smil i mitt smil
Mitt smil i ditt smil
På en sti hvor universet blomstrer
& duggdråpene funkler
i hvert glimt av sol!

 

Aktiviteter i Norge

Noen av gruppene leser og samtaler om de 14 øvelsene jevnlig. Da kjernefellesskapet er spredd på flere steder har vi også av og til møter.

Comments are closed.