Hva vi gjør

Meditasjon

Ingen kan tvinge seg selv til å bli rolig, like lite som en kan tvinge tankene til å stilne. Men ved å samle oppmerksomheten om pusten og stadig vende tilbake til den når tankene vandrer, vil både kroppen, følelsene og tankene gradvis slappe av og falle til ro.

Å være oppmerksom på pusten over tid hjelper oss å løsne spenningene som binder den. Derved kan vi finne tilbake til vår naturlige pust, dypere og friere enn det er tilfelle for de fleste voksne.

Følelsesmessige knuter har gjerne satt seg fast i pusten, slik at oppmerksomhet på pusten også har en helbredende virkning i forhold til følelsene.

Jordnærhet og innsikt
Det finnes mange former for meditasjon. Noen meditasjonsformer fører utøveren vekk fra den konkrete virkeligheten. Buddhistiske meditasjonsformer som zen, innsiktsmeditasjon (vipassana) og oppmerksomhetstrening er jordnære. De har til hensikt å gjøre utøveren i stand til å leve med større våkenhet og tilstedeværelse i livet slik det er her og nå. I zentradisjonen er det nettopp i hverdagslivet vi kan møte «det hellige». Vi kan gjennomskue våre egne illusjoner, og se hvordan alt liv henger sammen

Stressmestring – og veien videre
Mye dokumentasjon viser meditasjonens virkning mot usunt stress. Buddhistiske meditasjonsformer er virksomme metoder for å finne større ro i kropp og sinn, og større livsglede. De er også deler av en større helhet – den tredelte treningen i oppmerksomhet, konsentrasjon og visdom.
Mer om pust og meditasjon finner du også under Litteratur, inkludert artikkelen Pust og meditasjon.

Lenker til artikler om meditasjon på andre nettsteder:

Thich Nhat Hanh: How to Live Deeply in the Present Moment
Manual for meditasjon, oppmerksomme bevegelser osv. fra Community of Interbeing, UK
På nettstedet til Liberation Park finner du nyttig stoff om pustemeditasjon
Hjelpemiddel: Oppmerksomhetsbjellen