Ressursside

Denne ressursside henviser til enkle verktøyer som kan hjelpe én til at ta mere bærekraftige valg, basert på nyeste kunnskap. Denne kunnskap er under konstant og rask utvikling, så ser du noe av det vi presenterer her som ikke stemmer overens med nyeste forskning, så vær så snill og tips oss om det.

Dessuten vil vi presentere artikler og dokumentarfilmer fra nasjonale og internasjonale medier, som fra forskjellige vinkler belyser de aktuelle problemstillinger.

Det er vigtigt for oss, at det som står på siden her og vises til her, stemmer overens med hva som er aktuelt og sakligt, og det skal pointeres at vi ikke ønsker å presentere disse saker pga. en bestemt ideologi eller et særligt buddhistisk funderet utgangspunkt. Lenkene her er derfor ment som inspirasjon.

Transport
Nyttige verktøyer som gir overblikk når man vil reise mere bærekraftigt med bil, tog, buss eller fly i Europa: http://www.ecopassenger.org

Fødevareindustrien

Mejeriprodukter eller plantebaserte drikker? Almonds are out. Diary is a disaster (The Guardian, 01/2020)

Materielle forbruk

Les om Fremtiden i våre henders kampanje: Shoppestopp

Marin forsøpling

Mikroplast i teposer (Dagbladet, 10/2019)