Hvordan kan Dharma hjelpe?


For utdybende lesing om hvordan Dharma kan hjelpe én til mere bærekraftige valg, og hvilke initiativer man hver især og som Sangha kan gjøre; les her om Earth Holder Community. Earth Holder Community er en gren av bevegelsen Engaged Buddhism – her, i uttrykk fra Plum Village tradisjonen.


Foredrag fra Oslo Yogafestival med Dharmalærer Eevi Beck: Earth Mindfulness.