Litteratur lenker

Øvelser for å verne jorden (buddhistisk etikk)

De fem oppmerksomhetsøvelsene
De fjorten øvelsene i Interværeordenen

Artikler

Buddhismen og lykken av Svein Myreng
Tro og tvil, et møte med buddhismen av Anne Smehaugen
Finn roen av Eevi Beck
Pust og meditasjon av Svein Myreng
Zen, innsiktsmeditasjon og Acem-meditasjon av Svein Myreng
Lytting og kommunikasjon av Eveline Beumkes
En lur måte å nyte livet på av Svein Myreng finnes i heftet Buddhismen i Norge
Essensen av Buddha-dharma av Svein Myreng
Møter med zenmesteren Thich Nhat Hanh av Svein Myreng
Tenkning av Frode Rath

Bøker på norsk – Særlig anbefalte:

Thich Nhat Hanh: Hvert skritt er fred. Emilia 1996
Thich Nhat Hanh: Levende Buddha, levende Kristus. Emilia 2006
Thich Nhat Hanh: Være fred. Buddhistforbundet 2004
Thich Nhat Hanh: Øyeblikkets under. Emilia 2005
Myreng, Svein: Våken stillhet. Håndbok i zen og innsiktsmeditasjon. Emilia 2001
Svein Gran, Kåre A. Lie, Andries Kroese: Oppmerksomhetstrening, Gyldendal 2011

Andre:

Chödrön, Pema: Når alt faller fra hverandre. Råd fra hjertet. Emilia 2006
Diamantfjellene. Dikt ved døden. Dikt av buddhistmunker fra Kina, Korea og Japan gjennom 1200 år. Gjendiktet av Erling Kittelsen og Vladimir Tikhonov. Aschehoug 2006
Lie, Kåre A. og Myreng, Svein: Tanke og virkelighet. Buddhistisk filosofi og praksis i lys av Vasubandhus Madhyantavibhaga. Solum 2006
Meditasjon og modernitet, hovedoppgave av Per Arne Kobbevik ved UiO 2003
Lie, Kåre A.: Innsiktsmeditasjon. Pax 2002
Farrer-Halls, Gil: Buddhistisk visdom. Cappelen 2001
Thelle, Notto: Zen. Lyden av en hånd. Gyldendal 2001
Kroese, Andries: Hvordan overvinne stress med oppmerksomhetsmeditasjon? Aschehoug 1999
Suzuki, Shunryu: Zen-sinn, begynner-sinn. Buddhistforbundet 1996
Dhammapada. Gyldendal 1996
Nyanaponika Thera: Oppmerksomhetstrening.
Solum 1988
Watts, Alan W.: Zen-veien. Gyldendal 1975

For barn og ungdom:

Bringsværd, Tor Åge/East, Stella: Buddha. Gyldendal 2003
Lie, Kåre A.: Prinsen som våknet. Solum 1999
Lie, Kåre A., Lothe, Egil og Myreng, Svein: Veien og hjulet. Buddhisme i praksis. Solum 2004

Oppdatert 10.11.06 SM (siste endringer 14.2.2010 EB)