Buddhismens appell

Hvorfor blir moderne mennesker tiltrukket av Buddhas lære?
Jeg ser tre gode grunner:

Buddhismen er en tvers igjennom udogmatisk lære, hvor enhver blir oppfordret til å undersøke selv og stille spørsmålstegn ved alle læresetninger.

“Ikke godta noe bare fordi det er skikk og bruk, eller tradisjon, eller bare fordi folk sier det, og heller ikke ut fra hellige skrifter, antakelser eller dogmer; heller ikke ut fra overfladisk resonnement eller tvilsomme filosoferinger; heller ikke ut fra en annens tilsynelatende autoritet og heller ikke ut fra respekt for en eller annen læremester. … når dere selv vet at de og de tingene er sunne og gode, disse tingene må tenkende mennesker rose, fordi det fører til nytte og glede hvis en godtar disse tingene og lar dem modnes. Når dere selv vet dette, så godta de tingene og ta vare på dem.” (Fra Buddhas samtale med Kalamene, oversatt av Kåre A. Lie.)

Buddhismen har stor tiltro til menneskene og høye idealer, men den har først og fremst en praksis, en trening, som kan sette en i stand til å virkeliggjøre disse idealene: En etikk som bygger på medfølelse heller enn på regler; meditasjon som gir ro i kropp og sinn og legger grunnlag for dypere innsikt i liv og død; og muligheten for en intuitiv forståelse som går hinsides det ord kan romme.

I mange retninger innenfor buddhismen er det bevart en levende tradisjon av overlevering fra lærer til elev. Også i dag kan vi møte mennesker som har nådd langt på veien til innsikt, og for mange er det nettopp møtet med en slik veileder som har gitt den største inspirasjonen til selv å praktisere Buddhas lære. Buddhismen kan ikke læres fra bøker alene (selv om bøker kan være et nyttig hjelpemiddel); for virkelig å dra nytte av det buddhismen har å tilby, kreves det egen praksis og, om mulig, kontakt med andre som er mer erfarne i denne praksisen.

Mer om buddhismen finnes bl.a. i artiklene under Litteratur, deriblant “Essensen av…”

Av Svein Myreng 20.9.2005