Buskerud

Drammen mindfulness community

Sted: Drammen Fjell Bydelhus (link til kart)
Tid: Hver uke eller annen hver uke for vanlig møte, en gang i måned med dharma-lærer
Kontakt: Tuha – e-post: tuha-ngu@hotmail.com

Hemsedal – Fjell-sangha

Veiledning om praksis og kontaktperson for Fjell-sangha:
Jeremy Wilson, 3560 Hemsedal, tlf: 90 65 64 07, e-post: jwilson[at] online.no
heimvegen.com
Regelmessige møter.