Plum Village og EIAB

Hva er Plommegrenda (Plum Village)?

Zenmester Thich Nhat Hanh har startet et senter i Frankrike, Village des Pruniers, eller Plum Village. Her bor den «firedelte sangha» av nonner, munker, legkvinner og legmenn som mediterer og eller praktiserer sammen. Thich Nhat Hanh underviser publikum gjennom foredrag når det er retreat. På nettsiden Plum Village Online Monastery har de lagt ut diverse videoer fra hans sammenkomster.

Hvorfor reise dit?

Praksisen vår handler om vårt dagligliv der vi lever. Noen foretrekker å holde seg hjemme og praktisere med sin gruppe, sitt velkjente fellesskap. Andre reiser til Plommegrenda for å delta i et fellesskap av folk med mer og mindre erfaring med Thich Nhat Hanhs lære og som forsøker å finne ut hvordan leve etter den selv.

Om sommeren er dessuten en ekstra bonus de mange tilreisende barn!

Hvordan reise dit?

Nettstedet til Plommegrenda har mange slags ressurser, og det er her du finner datoer og evt temaer for retreater, påmeldingsskjema osv. Kontakt folk som har vært der for reisetips fra Norge. Husk muligheten for reisestipend!

Er Plommegrenda perfekt? -Nei!

Svein Myreng skrev et dikt til Plommegrendas 10-års-jubileum hvor han feiret lærdommen han så i kaoset.

Hva er No Worries-senteret (EIAB)?

Et nytt senter med munker og nonner fra Plommegrenda er etablert i Tyskland. Formelt navn er European Institute of Applied Buddhism; mindre formelle navn er No Worries eller Ashoka. Forskjellen fra Plommegrenda er bl.a at det er mye mindre, at det er nærmere Norge på flere måter, og at de har helgeretreater (man trenger altså ikke delta en hel uke). Her er EIABs nettsted.

Andre sentre og sanghaer

De største sentrene i Thich Nhat Hanhs tradisjon er klostre hvor buddhistmunker og -nonner
bor sammen med lekfolk (dvs vi som ikke er munker eller nonner). I tillegg til Plum Village i sør-Frankrike
og EIAB i Tyskland fins bl.a 3-4 klostre i USA, og i Thailand, Hong Khong og Paris.
Utenom klostrene finnes svært mange sanghaer av lekfolk – dvs meditasjonsfellesskap –
rundt omkring i verden, på alle kontinenter. En internasjonal liste finnes her:
http://www.mindfulnessbell.org/directory/#CommunityList